Ime podjetja
Avtohiša Vrtač d.o.o.
Sedež podjetja
Šuceva ulica 28
4000 Kranj
Pravna oblika
Telefon:
+386 4 27 00 200
Faks:
+386 4 27 00 222
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
Registrska številka poslovalnice